ពិព័រណ៍ “Hoang Sa Truong Sa របស់វៀតណាម-ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្ត”

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១១ មេសា នៅទីរួមខេត្ត Cat Tien មន្ទីរព័ត៌មាននិងផ្សព្វ
ផ្សាយខេត្ត Lam Dong ប៉ែកខាងត្បូងវៀតណាម បានប្រារព្ធឡើងពិព័រណ៍ “Hoang Sa
 Truong Sa របស់វៀតណាម-ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្ត”។នេះជាលើកដំបូង
ដែលប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ សិស្សានុសិស្ស កម្មាភិបាលនិង យុទ្ធជននៅតំបន់នេះ
 បានទស្សនាឯកសារបុរាណ ផែនទីនិងភស្តុតាងប្រវត្តិ សាស្ត្រដែលមិនអាច
បដិសេធបាន អំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះទាំងពីរ Hoang
 Sa និង Truong Sa។ពិព័រណ៍នេះក៏បានបង្ហាញនូវស្មារតីតស៊ូ យ៉ាងដាច់ខាតដោយ
សន្តិវិធីរបស់វៀតណាមសំដៅអះអាងនូវអធិបតេយ្យភាពចំពោះប្រជុំកោះទាំងពីរ
នេះផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ