ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មី

ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មី - ảnh 1
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មី (VNP)


        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី៩មិថុនា ព្រឹទ្ធសភាអណាត្តិទី៣នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ
​កម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធាន​និង​អនុប្រធានថ្មីមួយរូប
បន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) និងជា​ប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេច
ជាស៊ីមទទួលមរណភាពនាថ្ងៃទី៨មិថុនា។ ចូលរួមកិច្ច​ប្រជុំ​មានព្រឹទ្ធសមាជិកចំនួន
៥២លើ៥៨រូប។ ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ៥២លើ៥២ ព្រឹទ្ធសភាបានជ្រើសតាំងអនុប្រធានទី១ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​សាយឈុំទទួលដំណែងជាប្រធាន
ព្រឹទ្ធសភាថ្មី។ ព្រឹទ្ធសមាជិកគណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា (CPP) លោក នៃប៉េណាត្រូវ
បានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានទីមួយ​ព្រឹទ្ធ​សភា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ