ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្អាកការបោះឆ្នោតអំពីគំរោងច្បាប់ជំនួសឲ្យ Obamacare

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានផ្អាកពេលវេលា រៀបចំការបោះឆ្នោតស្តីអំពីគំរោងច្បាប់ជំនួសនិងលុបចោលឲ្យកម្មវិធីថែទាំសុខាភិបាលមានតំលៃទាប (Obamacare) ដល់ក្រោយទិវាបុណ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី ៤ កក្កដា។ 
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្អាកការបោះឆ្នោតអំពីគំរោងច្បាប់ជំនួសឲ្យ Obamacare - ảnh 1 ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្អាកការបោះឆ្នោតអំពីគំរោងច្បាប់ជំនួសឲ្យ Obamacare

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានផ្អាកពេលវេលា រៀបចំការបោះឆ្នោតស្តីអំពីគំរោងច្បាប់ជំនួសនិងលុបចោលឲ្យកម្មវិធីថែទាំសុខាភិបាលមានតំលៃទាប (Obamacare) ដល់ក្រោយទិវាបុណ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី ៤ កក្កដា។ សេចក្តីសម្រេចពោលខាងលើត្រូវបាននាំចេញបន្ទាប់ពីបណ្ដាសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋប្រឆាំងជំទាស់គំរោងច្បាប់ជំនួសឲ្យ Obamacare ហើយគេបានប្រមូលផ្តុំគ្រប់ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីផ្អាកឯកសារនេះនៅព្រឹទ្ធសភា។ កាយវិការនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាបរាជ័យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសាធារណៈរដ្ឋ៕   

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ