ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ទាក់ទិនដល់អ៊ីរ៉ង់


ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ទាក់ទិនដល់អ៊ីរ៉ង់ - ảnh 1
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ទាក់ទិនដល់អ៊ីរ៉ង់ (Image: VNA)

(VOVworld) – ក្នុងជំហានដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាដាក់សម្ពាធន៍ទៅលើរដ្ឋអំណាច របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Barack Obama នាថ្ងៃទី ៧ ឧសភា ព្រឹទ្ធសភា អាមេរិកបានអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេ
អ៊ែរជាមួយ អ៊ីរ៉ង់ (Iran Nuclear Agreement Review Act)។ តាមនោះ រដ្ឋអំណាចរបស់
លោក Barack Obama គ្មានសិទ្ធិលុបចោលបណ្ដាបទដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ៊ីរ៉ង់ក្នុង
អំឡុង យ៉ាងតិចបំផុត ៣០ ថ្ងៃ ក្នុងពេលដែល អ្នកនិតិបញ្ញាត្តិកំពុងពិនិត្យមើលកិច្ច
ព្រមព្រៀង ចុងក្រោយដែលក្រុម P5+1 និងអ៊ីរ៉ង់អាចទទួលបានពីឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃ
ទី ៣០ មិថុនា ខាងមុខ។ ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏បាននាំចេញលក្ខ័ណ្ឌថា៖ ក្នុងករណី
បណ្ដាព្រឹទ្ធ សមាជិកមិនយល់ព្រមជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពោលខាងលើ នោះគឺ
ប្រធានាធិបតី Obama នឹងបាត់បង់សិទ្ធិលុបចោលរាល់បទដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
ដែលរដ្ឋសភអាមេរិកអនុវត្តទៅលើអ៊ីរ៉ង់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ