ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិចរចារលឿន (TPA)


ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិចរចារលឿន (TPA)  - ảnh 1
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ស្តពីសិទ្ធិចរចារលឿន (TPA) (Image: VNA)

(VOVworld) -  នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា (ម៉ោងវៀតណាម) ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបាន អនុម័តលើពង្រាងច្បាប់ចរចារលឿន (TPA)។ នេះគឺជាមធ្យបាយប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បី អាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូចំនួន ១១ អាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក
(TPP) យ៉ាងឆាប់ៗ។ ក្នុងពេលដែល សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋអាមេរិក
គាំទ្រ TPP នោះគឺគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកប្រឆាំងជំទាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ដោយសារ គេព្រួយបារម្មថា៖ មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលស្រុបយក ៣០%
ពាណិជ្ជកម្មនិង ៤០% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកល ដោយនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សំរាប់បណ្ដា ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ។ ក្រៅពីនោះ អង្គការសហជីពអាមេរិកក៏មានការព្រួយបារម្មដែរ
ថា៖ ពលករក្នុងប្រទេសអាចបាត់អាជីពដោយសារក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានានឹង
ស្វែងរកប្រភពធនធានមនុស្សមានតំលៃទាបនៅឯបរទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ