ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានទៅទស្សនាខេត្តក្រុងរបស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំ

ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានទៅទស្សនាខេត្តក្រុងរបស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំ - ảnh 1
ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានទៅទស្សនាខេត្តក្រុងរបស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំ

          (VOV)_ក្នុងឱកាសបូណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសកល ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ដល់ថ្ងៃ
ទី២មករា ភ្ញៀវទេសចរបានមកដល់រដ្ឋធានីហាណូយបានជាង២០ហ្មឺននាក់ ​កើន១៥%
 បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំទៅមិញ ដែលក្នុងនោះ ភ្ញៀវ​ទេសចរអន្តរជាតិបាន
ជាង៥ហ្មឺននាក់។ ប្រាក់ចំណូលសរុបពីវិស័យទេសចរណ៍កើន១៦% បើប្រៀបនឹងរយៈ
ពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ២០១៦។ 

          នៅខេត្ត VungTau តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមណ្ឌល​ទេស
ចរណ៍ទីក្រុង Vung Tau ថា៖ ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃឈប់សំរាក​បុណ្យចូល​ឆ្នាំ​ ​សកល ២០១៧ 
បរិមាណភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាទីក្រុងបានជាង៩ហ្មឺននាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ