: ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាវៀតណាមទទួលបានចំនួន ៥ លាន ៥៤០ ពាន់នាក់

(VOVWORLD) - តាមតួរលេខស្ថិតិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិវៀតណាមបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ២៩ មេសា បានឲ្យដឹងថា៖ ក្នុងរយៈពេលខែចំនួន ៤ ដើមឆ្នាំ ២០១៨ បរិមាណភ្ញៀវទេសចរមកដល់វៀតណាមកើនឡើង ២៨,៥% បើប្រៀបនឹងរយៈ ពេលដូចច្នាំនាឆ្នាំ ២០១៧។

: ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាវៀតណាមទទួលបានចំនួន ៥ លាន ៥៤០ ពាន់នាក់  - ảnh 1 : ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាវៀតណាមទទួលបានចំនួន ៥ លាន ៥៤០ ពាន់នាក់ 

តាមតួរលេខស្ថិតិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិវៀតណាមបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ២៩ មេសា បានឲ្យដឹងថា៖ ក្នុងរយៈពេលខែចំនួន ៤ ដើមឆ្នាំ ២០១៨ បរិមាណភ្ញៀវទេសចរមកដល់វៀតណាមកើនឡើង ២៨,៥% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចច្នាំនាឆ្នាំ ២០១៧។ ក្នុងនោះ ភ្ញៀវទេសចរអាស៊ីកើនឡើង ៣៦% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ទៅវិញ ភាគច្រើនគឺភ្ញៀវទេសចរមកពីចិន កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន និងម៉ាឡេស៊ី។ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ត្រូវបានកែលំអបើ ប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧ ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ