ម៉ិកស៊ិកចុះហត្ថលេខាលើ CPTPP

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៤ មេសា ម៉ិកស៊ិកបានក្លាយទៅជាប្រទេសដំបូងដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូលើគ្រុបជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) បន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសនេះបានអនុម័តលើឯកសារ ពោលខាង លើដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ៧៣ និងសម្លេងប្រឆាំងចំនួន ២៤។ 

ម៉ិកស៊ិកចុះហត្ថលេខាលើ CPTPP  - ảnh 1 ម៉ិកស៊ិកចុះហត្ថលេខាលើ CPTPP 

នាថ្ងៃទី ២៤ មេសា ម៉ិកស៊ិកបានក្លាយទៅជាប្រទេសដំបូងដែលចុះហត្ថ លេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូលើគ្រុបជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) បន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសនេះបានអនុម័តលើឯកសារពោលខាង លើដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន ៧៣ និងសម្លេងប្រឆាំងចំនួន ២៤។ ការចុះហត្ថ លេខាលើ CPTPP ស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញ បើកទូលាយនិងស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗរបស់ម៉ិកស៊ិកសំដៅកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើ អាមេរិក៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ