ម៉ិចស៊ិកនិង EU ដំណើរការចរចារលើកកំពស់ FTA

(VOVWORLD) - បណ្ដាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ិចស៊ិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានចាប់ផ្តើមវង់ចរចារលើកទី ៤ ស្តីអំពីទំនើបភាវូបនីយកម្មកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរី   (FTA) ទ្វេភាគី។ 
ម៉ិចស៊ិកនិង EU ដំណើរការចរចារលើកកំពស់ FTA  - ảnh 1 ម៉ិចស៊ិកនិង EU ដំណើរការចរចារលើកកំពស់ FTA 

(VOVworld) – បណ្ដាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ិចស៊ិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានចាប់ផ្តើមវង់ចរចារលើកទី ៤ ស្តីអំពីទំនើបភាវូបនីយកម្មកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរី   (FTA) ទ្វេភាគី។ វង់ចរចារលើកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ទី ៣០ មិថុនានៅទីក្រុង Mexico City។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពស្វែងរកការស្រុះចិត្តគំនិតស្តីអំពីការកំណត់ទាក់ទិនដល់ការទាក់ទងជាមួយទីផ្សារ កំណត់ គោលការណ៍រួមខាងពាណិជ្ជកម្មសេវ៉ាកម្ម រួមមាន ទូរគមនាគមន៍ និងកិច្ចព្រម ព្រៀងថ្មីអំពីវិធានការធានាអនាម័យនិងការធ្វើភូតគាមអានាម័យ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងថាមពលរួមជាមួយសហ គ្រាសតូចនិងមធ្ឍម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ