មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញជ្រើសរើសតំណាងយុវជនដ៏ឆ្នើមទៅទស្សនានៅកោះ Truong Sa

(VOVWORLD) - មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ នឹងរៀបចំការប្រឡង ដើម្បីជ្រើសរើស តំណាងយុវជនឆ្នើមដើម្បីចូលរួមកម្មវិធី "ធ្វើដំណើរជាមួយ យុវជន ដើម្បីកោះសមុទ្រ និង សុ្រកកំណើត" ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។
មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញជ្រើសរើសតំណាងយុវជនដ៏ឆ្នើមទៅទស្សនានៅកោះ Truong Sa - ảnh 1មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញជ្រើសរើសតំណាងយុវជនដ៏ឆ្នើមទៅទស្សនានៅកោះ Truong Sa 

ក្នុងការធ្វើដំណើរនេះសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនទាំងឡាយនឹងបានទៅទស្សនានិងប្រគល់អំណោយ ព្រមទាំង ចូលរួម ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងការសំដែងសិល្បៈ ជាមួយ កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជននៅសុ្រកកោះ Truong Sa  និង ទៅទស្សនាស្ថានីយ៍ DK  ដែលជាស្ថានីយ៍សេវាកម្មផ្នែកសេដ្ឋកចិ្ច - វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស នៅលើសមុទ្រ ផងដែរ ។

បេក្ខជនទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យនៅគណៈកម្មាធិការឃោសនា និង អប់រំមជ្ឈិម សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តយុវជនស្ត ហូជីមិញ (អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ ៦២ ផ្លូវ Ba Trieu រដ្ឋធានីហាណូយ) មុនថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ