មន្ទីរពេទ្យទ័ពកម្រិតទី២វៀតណាមត្រៀមជាស្រេចទទួលភារកិច្ចនៅក្រុមបេសកកម្មអ.ស.បនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២៤មិថុនា មន្ទីរពេទ្យទ័ពកម្រិត ទី២របស់វៀតណាមបានរៀបចំវគ្គហាត់សម សង្គ្រោះបន្ទាន់សំដៅលើកកំពស់ សមត្ថភាពប្រយុទ្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែង ទោះបីជា អាកាសធាតុអាក្រក់ក៏ដោយ។
មន្ទីរពេទ្យទ័ពកម្រិតទី២វៀតណាមត្រៀមជាស្រេចទទួលភារកិច្ចនៅក្រុមបេសកកម្មអ.ស.បនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃការហាត់សម

បច្ចុប្បន្ន មន្ទីរពេទ្យទ័ពកម្រិតទី២របស់វៀតណាម បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចំពោះមុខការពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ក្រៅពី ម្ចាស់ការរៀបចំប្រព័ន្ធធានាការងារដឹក ជញ្ជូន ទីតាំងសម្រាប់យុទ្ធជនមក គឺវជ្ជ បណ្ឌិតទាំង៧០រូបនៃមន្ទីរពេទ្យនេះក៏បានហាត់សមលើការងារច្រើនផងដែរ។

        តាមគំរោងនាថ្ងៃទី២៩មិថុនា នឹងមានក្រុមបេសកម្មមួយរបស់អង្គការសហ ប្រជាជាតិមកកាន់វៀតណាម ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនៅមន្ទីពេទ្យនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ