មន្រ្តីកូរ៉េខាងត្បូងទស្សនកិច្ចមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម Kaesong

មន្រ្តីកូរ៉េខាងត្បូងទស្សនកិច្ចមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម Kaesong - ảnh 1
មណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម Kaesong (រូបថតៈ AFP)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៧សីហា គណៈប្រតិភូ១រួមមានមន្រ្តីកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន៣០​រូបបានមកពិនិត្យមូលដ្ឋានផលិកម្មនៅមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម Kaesong បន្ទាប់ពី
កូរ៉េទាំងពីរ សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការចាប់ផ្តើមឡើងវិញសកម្មភាពផលិ
កម្មនៅទីនេះ។ ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថា គណៈប្រតិភូពោលខាង
លើ នឹងត្រួតពិនិត្យ មូលដ្ឋានអគ្គីសនី ទឹក និងព័ត៌មានទាក់ ទិននៅ Kaesongផង
ដែរ។​នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ច សំដៅត្រៀមរៀបចំបញ្ចូន កម្មកររបស់កូរ៉េខាងត្បូង
ត្រឡប់មកមណ្ឌល Kaesong។ ប៉ុន្តែ ភាគីទាំងពីរមិន ទាន់ឯកភាពគ្នាអំពីពេលវេលា
បើកទ្វាមណ្ឌលនេះឡើងវិញឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ