មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៩០ នាក់ត្រូវស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកជំនន់ ខ្លាំងបំផុតនៅជប៉ុន

(VOVWORLD) - តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមត្ថកិច្ចជប៉ុនបានឲ្យដឹងថា៖ ចំនួនជនត្រូវស្លាប់ ដោយសារភ្លៀងទឹកជំនន់ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភូមិភាគខាងលិចជប៉ុនបានឡើងដល់ ៦៤ នាក់ នាថ្ងៃទី ៨ កក្កដា ក្រៅពីនោះ មនុស្សចំនួន ៥០ នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន។ មនុស្សរាប់រយនាក់បានរងរបួសនិងផ្ទះរាប់សិបខ្នង ត្រូវបានទឹកជំនួនបំផ្លាញចោលទាំងស្រុង។
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៩០ នាក់ត្រូវស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកជំនន់ ខ្លាំងបំផុតនៅជប៉ុន - ảnh 1 មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៩០ នាក់ត្រូវស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកជំនន់ ខ្លាំងបំផុតនៅជប៉ុន

តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សមត្ថកិច្ចជប៉ុនបានឲ្យដឹងថា៖ ចំនួនជនត្រូវស្លាប់ ដោយសារភ្លៀងទឹកជំនន់ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភូមិភាគខាងលិចជប៉ុនបានឡើងដល់ ៦៤ នាក់ នាថ្ងៃទី ៨ កក្កដា ក្រៅពីនោះ មនុស្សចំនួន ៥០ នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន។ មនុស្សរាប់រយនាក់បានរងរបួសនិងផ្ទះរាប់សិបខ្នងត្រូវបានទឹកជំនួនបំផ្លាញចោលទាំងស្រុង។  បុគ្គលិកកំលាំងការពារប្រទេសប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះចំនួន ៤៨ ពាន់នាក់ត្រូវបានចូលរួមប្រតិបត្តិ ស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះបណ្ដាប្រជាជនដែលកំពុងជាប់គាំងរងរបួសឬត្រូវស្លាប់ក្នុងទឹកជំនន់ក៏ដូចជាទប់ទល់នឹងការបាក់ដី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ