មនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់ក្នុងការរញ្ជួយដីនៅព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់

(VOVWORLD) - បិរមាណជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងការរញ្ជួយដីកំរិត៧,៣រ៉ិចទ័រ ដែល កើតមានឡើងនាយប់ថ្ងៃទី១២ វិច្ចិកា នៅតំបន់ព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់បានកើន ឡើងដល់ទៅ២០៧នាក់

  បិរមាណជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងការរញ្ជួយដីកំរិត៧,៣រ៉ិចទ័រ ដែល កើតមានឡើងនាយប់ថ្ងៃទី១២ វិច្ចិកា នៅតំបន់ព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់បានកើន ឡើងដល់ទៅ២០៧នាក់ ខណៈដែលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់១ពាន់៨នាក់ ទៀតរងរបួស។ អ៊ីរ៉ង់រងមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន១៥០ នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ