មហាសេដ្ឋី លោក Jack Ma ជួបប្រាស្រ័យជាមួយនិស្សិត យុវជនវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ៦ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ មហាសេដ្ឋី លោក Jack Ma ប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម អេឡិចត្រូនិក Alibaba បានជូបប្រាស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយនិស្សិតជិត ៤ ពាន់នាក់។
មហាសេដ្ឋី លោក Jack Ma ជួបប្រាស្រ័យជាមួយនិស្សិត យុវជនវៀតណាម - ảnh 1មហាសេដ្ឋី លោក Jack Ma ជួបប្រាស្រ័យជាមួយនិស្សិត យុវជនវៀតណាម 

  នាល្ងាចថ្ងៃទី ៦ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ មហាសេដ្ឋី លោក Jack Ma ប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម អេឡិចត្រូនិក Alibaba បានជូបប្រាស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយនិស្សិតជិត ៤ ពាន់នាក់។

        ទន្ទឹមនឹងប្រធានបទជុំវិញការចាប់ផ្ដើមអាជីព ការសិក្សា នៅទីនេះ លោក Jack Ma បានចែករំលែកជាមួយយុវជនវៀតណាមអំពីអាកប្បកិរិយារស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងជំនាន់វ័យក្មេង។ រាល់រឿងរ៉ាវ ដែល លោក Jack Ma បានចែករំលែកនៅទីនេះសុទ្ធតែជាមេរៀនបទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបានពីដំណើរការសិក្សា និងចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់ខ្លួន។

        តាមរយៈការជួបប្រាស្រ័យនេះ លោក Jack Ma មានបំណងជំរុញថែមទៀតស្មារតីចាប់ផ្ដើមអាជីព ការថ្នៃប្រឌិតចំពោះយុវជន និស្សិត រួមទាំងមានយុវជនវ័យក្មេងឈានមុខគេក្នុងការសិក្សា ម្ចាស់ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងអនុវត្តការជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ ម្ចាស់ការថ្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីព ហើយរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែសំបូររុងរឿង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ