មហាសន្និបាតកសិករអាស៊ីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចីរភាពលើកទី៧

5 សីហា 2016 - 17:13:31

មហាសននបាតកសករអាសដើមបការអភវឌឍនជនបទចរភាពលើកទ៧ hinh 0
តំណាងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតថតរួបអនុស្សាវរីយ៍

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៥សីហានៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមកសិករវៀតណាមបាន
រៀបចំមហាសន្និបាតកសិករអាស៊ីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចីរភាពលើក ទី៧​ដោយ
ប្រធាន “ចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់អង្គការកសិកនានាចូលក្នុង កម្មវិធីវិនិយោគ
សាធារណសម្រាប់កសិកម្មចីរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដល់ឆ្នាំ២០៣០”។
មហាសន្និបាតបានដាក់ចេញដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងជា ច្រើន សំដៅរួមចំណែក
ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពនៃផ្នែកកសិកម្ម ជនបទ របស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់
អាស៊ីនិងបញ្ចូលសមាជិកថ្មី ដូចជា សមាគម កសិករវៀតណាម សមាគមកសិករនារី
ម្ចាស់ការឥណ្ឌា សម្ព័ន្ធសមាគម កសិករ Tajikistan និងបណ្តាញកសិករឡាវ។

       ថ្លែងមតិក្នុងមហាសន្និបាតនេះ ប្រធានមជ្ឈឹមសមាគមកសិករវៀតណាម លោក
 Lai Xuan Mon បានអះអាងថា សមាគមកសិករវៀតណាមនឹងអនុវត្ត ត្រឹមត្រូវរាល់ការ
សន្យានិងភារកិច្ចជាអង្គការសមាជិក បន្តអនុវត្តគោលដៅ​ដែលបានសមាគមកសិករ
អាស៊ីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចីរភាពដាក់ចេញ៕

កម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិតមានស្ថានភាពលំបាកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតក្នុងបុណ្យតេត ២០១៧

កម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភនិស្សិតមានស្ថានភាពលំបាកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតក្នុងបុណ្យតេត ២០១៧

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេង វៀតណាមទទួលបានសំបុត្រនិង ទូរស័ព្ទចំនួន ​ ២២២ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៣៩លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយជាភា សាខ្មែរ នឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Viengxay អតីតនិស្សិតឡាវនៅវៀតណាម ដែលបានសួរ ថា៖ បណ្ដានិស្សិតដែលមានស្ថានភាពលំបាក ទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើដំណើរ ទៅស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរកានព្វ​ស័ក​ ២០១៧ ខាងមុខ ដែរឬទេ?

អានបន្ថែម