មហាសន្និបាតដំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទិ៥របស់សមាគមជនចាស់ជរាវៀតណាម

មហាសន្និបាតដំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទិ៥របស់សមាគមជនចាស់ជរាវៀតណាម - ảnh 1
មហាសន្និបាតដំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទិ៥របស់សមាគមជនចាស់ជរាវៀតណាម

(VOV)_នាថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា មហាសន្និបាតដំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទិ៥​របស់សមា
គមន៍ជនចាស់ជរាវៀតណាមបានប្រារពឡើង នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយប្រធានបទ៖ 
កសាងសមាគមអោយកាន់តែខ្លាំងមាំមួន ថែទាំ ពង្រីកតួនាទីរបស់ជនចាស់ជរា រួម
ចំណែកកសាងនិងការពាររឹងមាំប្រទេសជាតិ សង្គមនិយម។ អង្គសន្និសីទបានកំណត់
ទិសដៅ ភារកិច្ចក្នុងអាណត្តិខាងមុខគឺ កសាងអង្គការសមាគមន៍ជនចាស់ជរារឹងមាំ
អំពីនយោបាយ សតិអារម្មណ៍។ អង្គសន្និបាតបាន​ជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការ  មជ្ឈឹម អាណត្តិ ៥ រួមមាន៩៨រូប។ លោកស្រី Pham Thi Hai Chuyen អតីតរដ្ឋមន្ត្រី ក្រ
សួងការងារ យុទ្ធជនពិការ​និង​សង្គមកិច្ច​វៀតណាមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធាន
សមាគម ជនចាស់ជរា​វៀតណាម ​អាណត្តិ ២០១៦-២០២១៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ