មហាសន្និបាតតំណាងគណៈកម្មាធិការ Olympic វៀតណាមនីតិកាលទី៥បានបើកនៅទីក្រុងហាណូយ

មហាសន្និបាតតំណាងគណៈកម្មាធិការ Olympic វៀតណាមនីតិកាលទី៥បានបើកនៅទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Vu Duc Dam អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងមហាសន្នុិបាត

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦មេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
លោក Vu Duc Dam បានអញ្ជើញចូលរួមនិងផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងមហាសន្និបាត
 តំណាងនៃគណៈកម្មាធិការ Olympic វៀតណាមនីតិកាលទី៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅ
 ទីក្រុងហាណូយ។ ក្នុងអាណត្តិថ្មី (2016-2020) គណៈកម្មាធិការ Olympic វៀត
ណាមបានដាក់ចេញគោលដៅគឺជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ចលនាអត្តពលកម្ម-កីឡា
សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប និងចលនា Olympic លើទូទាំងប្រទេស។ គោលដៅសំខាន់
មួយទៀតគឺបន្តលើកកំពស់ស្នាដៃរបស់វិញ្ញាណសារកីឡារមួយចំនួន ខិតខំប្រឹង
ប្រែងទទួលឲ្យបានស្នាដៃខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះ Olympic, Paralympic ២០២០
 និងទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ក្នុងបណ្តាការប្រកួតកីឡាថ្នាក់តំបន់និងពិភពលោក។
លោក Vu Duc Dam បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

        “ក្នុងអាណត្តិថ្មី យើងទាំងអស់ជឿជាក់ថា គណៈកម្មាធិការ Olympic វៀត
 ណាមនឹងបន្តអនុវត្តល្អនូវតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន។ ជាពិសេសមាន
គោលនយោបាយកាន់តែល្អជាងសម្រាប់វិស័យកីឡា។ ជាពិសេស យើងត្រូវធ្វើ
យ៉ាងម៉េចឲ្យស្មារតី Olympic ជ្រាបចូលក្នុងសកម្មភាពនិងប្រែក្លាយសកម្មភាពនេះ
ឲ្យរីកសាយភាយក្នុងសង្គមទាំងមូល”។

        មហាសន្និបាតបានជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនីតិកាលទី៥ នៃ
 គណៈ កម្មាធិការ Olympic វៀតណាមដោយមានសមាជិកចំនួន៨១នាក់ ក្នុងនោះ
រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍លោក Nguyen Ngoc Thien កាន់ដំ
ណែងជាប្រ ធាននិងលោក Tran Van Manh កាន់ដំណែងជាអគ្គលេខាធិការ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ