មហាសន្និបាតតំណាងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាអាណត្តិទី៤ទីក្រុងDa nang

មហាសន្និបាតតំណាងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាអាណត្តិទី៤ទីក្រុងDa nang  - ảnh 1
មហាសន្និបាតតំណាងព្រះសង្ឃពុទ្ធ សាសនាអាណត្តិទី៤​ (​២០១២-២០១៧)​ (http://phapbao.org/)
VOV_  “ ចលនាព្រះពុទ្ធបរិស័ទ្ធសាម​ណះសិស្ស​អនុវត្តទឹសស្លោក​រស់នៅ
ល្អខាងផ្លូវលោក ខាងផ្លូវធម៏​​​អនុវត្តល្អចលនាធ្វើបរិច្ចាកឈាមមនុស្សធម៏​​ ការពារ
បរិស្ថាន​បង្កាប្រឆាំងជំអឹសង្គម​​​ប្រឆាំងអំពើរហឹង្សារក្នុងគ្រួរសា​​។ល”។​គឺជាខ្លឹមសារ
ធ្វើសកម្មភាពដែលត្រូវបានគណះអភិបាលកិច្ចការពុទ្ធសាសនាទីក្រុង​Da nang ​លើកឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតតំណាងព្រះសង្ឃពុទ្ធ សាសនាអាណត្តិទី៤​
(​២០១២-២០១៧)​ដែលរៀបចំនាព្រឹកថ្ងៃទី​១០មិថុនា។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៏​​ Thich Thong Daoលេខាធិការនៃគណះអភិបាលកិច្ចការ ពុទ្ធសាសនាទីក្រុង​Da nang ​បានមាន
ពុទ្ធដីការថា៖ គណះអភិបាលកិច្ចការពុទ្ធសាសនាទីក្រុង​Da nang ​បានអនុវត្តល្អ
កិច្ចការ ពុទ្ធសាសនា​  នឹងការងារមនុស្សធម៏សង្គម។ក្នុងអាណាត្តិខាងមុខ​ក្រៅពី
កិច្ច ការពុទ្ថសាសនា​ គណះអភិបាលកិច្ចការពុទ្ធសាសនា ​រួមជាមួយរដ្ឋអំណាច
 ទីក្រុង​​ អនុវត្តកម្មវិធី​​ “៥ទេ​​៣មាន”ឲ្យបានល្អ​នឹងបើកប​ណ្តាវគ្គទេសនាសំរាប់
 ព្រះពុទ្ធបរិស័ទ្ធ​សាមណះសិស្ស​បួសរៀន៕
មហាសន្និបាតតំណាងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាអាណត្តិទី៤ទីក្រុងDa nang  - ảnh 2
មហាសន្និបាតតំណាងព្រះសង្ឃពុទ្ធ សាសនាអាណត្តិទី៤​ (​២០១២-២០១៧)​ (http://phapbao.org/)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ