មហាសន្និបាតលើកទី៧របស់សម្ព័ន្ធបណ្ដាសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនឹងបើកនាថ្ងៃទី២ មិថុនា

មហាសន្និបាតលើកទី៧របស់សម្ព័ន្ធបណ្ដាសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនឹងបើកនាថ្ងៃទី២ មិថុនា - ảnh 1
រោងចក្រផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងរបស់វៀតណាម

(VOVworld) - មហាសន្និបាតលើកទី៧របស់សម្ព័ន្ធបណ្ដាសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រនិង
បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២ដល់ទី៣ មិថុនាខាងមុខនៅរដ្ឋធា
នីហាណូយ ដោយមានការចូលរួមរបស់តំណាងជាង៦០០នាក់និងភ្ញៀវអញ្ជើញជាង
១៦០នាក់។ដោយប្រធានបទ “សាមគ្គីភាព បញ្ញា ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី អភិវឌ្ឍន៍” មហាសន្និ
បាតលើកនេះ មានទ្រង់ទ្រាយធំជាងលើកមុនៗ និងជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សែនសំខាន់ របស់មជ្ឈដ្ឋានបញ្ញាវ័ន្តនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាម។ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងទៅ សម្ព័ន្ធសមាគមបានប្រមូលផ្ដុំបរិមាណបញ្ញាវ័នធំៗ ក្នុងតួនាទីពិគ្រោះយោបល់សំ
រាប់បក្ស រដ្ឋអំពីការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត គោលមាគ៌ាគោលនយោបាយ ម្ចាស់ការក្នុង
សកម្មភាពបដិវាទសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ