មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៧២

(VOVWORLD) -មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់ ប្រចាំឆ្នាំ លើកទី៧២ នាថ្ងៃទី២៥ កញ្ញា ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Miroslav Lajčák 
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៧២ - ảnh 1មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៧២ 

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់ ប្រចាំឆ្នាំ លើកទី៧២ នាថ្ងៃទី២៥ កញ្ញា ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Miroslav Lajčák ដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរាំងស្កាត់ជំលោះ និងគាំទ្រសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាព របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍និរន្តភាព គោរពសិទ្ធមនុស្ស និងតុល្យភាពភេទផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ