មហោស្របសិល្បៈប្រទេសកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ានម៉ានិងវៀតណាម

មហោស្របសិល្បៈប្រទេសកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ានម៉ានិងវៀតណាម - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃមហោស្របនៅខេត្ត Quang Tri
(រូបថតៈ quangtri.gov.vn)


(VOVworld)-មហោស្របសិល្បៈនៃបណ្តាប្រទេសកម្ពុជា-ឡាវ-មីយ៉ានម៉ានិងវៀត

ណាមកំពុងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្ត Quang Trị (ភាគកណ្តាលវៀតណាម)។

ដោយ ប្រធាបបទស្ងើចសរសើស្រុកកំណើត ទឹកដី និងបណ្តា សមិទ្ធិ ដែលប្រទេសជាតិនីមួយៗទទួលបានទាំងក្នុងអតីតកាលនិងនាបច្ចុប្បន្នកាល ក៏ដូជាមិត្តភាពរវាងបណ្តាប្រទេសក្នុងសហគមអាស៊ាន។ នាទីទាំងឡាយ ក្នុងមហោស្របសិល្បៈលើនេះ សុទ្ធតែបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមត់ចត់ និងទស្សនីយភាពពោពេញទៅដោយលក្ខណៈ ពិសេសរបស់ប្រទេសខ្លួន។
Lan Huong សិល្បៈការិនីតួរអង្គក្រុមសិល្បៈចំរៀង របាំតន្រ្តី Viet Bac ចែករំ
លែកថា៖

                “ចូលរួមមហោស្របលើកនេះ ខ្ញុំមានគោលបំណងនាំអត្ត​សញ្ញាណវប្បធម៌ប្រជាប្រិយដោយឡែករបស់ស្រុកកំណើតវៀតណាម ដល់ទស្សនិកជនដោយសារប្រជាជាតិនីមួយៗ សុទ្ធតែមានអត្តសញ្ញាណ

វប្បធម៌ពិសេសដោយឡែករបស់ ខ្លួនផងដែរ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ