មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិទីក្រុង Hue ឆ្នាំ ២០១៨

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាសកម្មភាពនៃ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៨ «មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ ទីក្រុង Hue ឆ្នាំ ២០១៨» ដោយប្រធានបទ «ភាពវិសេសវិសាលនៃម្ហូបអាហារទីក្រុង Hue» នឹងប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ មេសា ដល់ទី ២ ឧសភា។ 
មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិទីក្រុង Hue ឆ្នាំ ២០១៨  - ảnh 1 មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិទីក្រុង Hue ឆ្នាំ ២០១៨ 

(VOVworld) – ក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាសកម្មភាពនៃ Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៨ «មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ ទីក្រុង Hue ឆ្នាំ ២០១៨» ដោយប្រធានបទ «ភាពវិសេសវិសាលនៃម្ហូបអាហារទីក្រុង Hue» នឹងប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ មេសា ដល់ទី ២ ឧសភា។ ស្តង់ម្ហូបចំនួន ១០០ ស្តង់នឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានសមាគមទេសចរណ៍ខេត្ត Thua Thien Hue (ភាគ កណ្ដាលវៀតណាម) និងជាប្រធានគណៈចាត់តាំងមហោស្រព លោក Dinh Manh Thang បានឲ្យដឹងថា៖

        «ឆ្នាំនេះ យើងខ្ញុំក៏អញ្ជើញបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកចូលរួម ព្រមទាំង ក្នុងប្រទេស យើងខ្ញុំអញ្ជើងសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានក្នុងទូទាំងប្រទេស ចូលរួម ផងដែរ។ ជាពិសេស យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបណ្ដាអង្គភាពដែលចូលរួម ឧទ្ទេសនាមមុខម្ហូបប្រពៃណីរបស់តំបន់ខ្លួនដល់មិត្តភ័ក្តអន្តរជាតិ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ