មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ ២០១៨

(VOVWORLD) - ដោយប្រធានបទ «អត្តសញ្ញាណវិសេសវិសាលនៃម្ហូបអាហារ Hue» មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិទីក្រុង Hue  ឆ្នាំ ២០១៨ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ ពីថ្ងៃទី ២៨ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ២ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅឧទ្យាន Thuong Bac ទីក្រុង Hue ភាគកណ្ដាលវៀតណាម។ 
មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ ២០១៨   - ảnh 1 មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ ២០១៨  

(VOVworld) – ដោយប្រធានបទ «អត្តសញ្ញាណវិសេសវិសាលនៃម្ហូបអាហារ Hue» មហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិទីក្រុង Hue  ឆ្នាំ ២០១៨ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ ពីថ្ងៃទី ២៨ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ២ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅឧទ្យាន Thuong Bac ទីក្រុង Hue ភាគកណ្ដាលវៀតណាម។ នេះគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Festival Hue ២០១៨ សំដៅឧទ្ទេសនាមនិងផ្សព្វផ្សាយអត្តសញ្ញាណវិសេសវិសាលនៃមុខម្ហូបអាហារទីក្រុង Hue ដល់មិត្តភ័ក្តជាតិនិងអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ