ម៉ាឡេស៊ីរៀបចំសន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាស៊ាន


ម៉ាឡេស៊ីរៀបចំសន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាស៊ាន - ảnh 1
ម៉ាឡេស៊ីរៀបចំសន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាស៊ាន (Image: VNA)

(VOVworld) – សន្និសីទចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន (AMM Retreat)
ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ទី ២៩ មករា នៅទីក្រុង Kota Kinabalu រដ្ឋ Sabah
របស់ម៉ាឡេស៊ី។ មុន AMM Retreat មានសន្និសីទបំរុងមួយចំនួនដូចជា៖ កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មការបណ្ដាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៅអាស៊ាន  (CPR) កិច្ចប្រជុំថ្នាក់មន្ត្រីជាន់
ខ្ពស់ របស់អាស៊ាន  (SOM) និងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារក្រុមប្រឹក្សារសម្របស្រួល
អាស៊ាន (ACCWG) ស្តីអំពីទស្សនៈវិស័យអាស៊ានក្រោយឆ្នាំ ២០១៥។ AMM
Retreat គឺជាសន្និសីទត្រៀមរៀបចំឲ្យរាល់សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងសន្និសីទទាក់ទិន
នានាក្នុងឆ្នាំធ្វើជាប្រធាន អាស៊ាន ២០១៥ របស់ម៉ាឡេស៊ី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ