យកយោបល់ទៅលើពង្រាងរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការ ធានារាប់រងសុខាភិបាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​               

យកយោបល់ទៅលើពង្រាងរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការ ធានារាប់រងសុខាភិបាល - ảnh 1
រូបថត​ VOV

Vovworld- ព្រឹកថ្ងៃទី២០សីហានៅទីក្រុងហាណូយ  ក្រុមឃ្លាំមើលនៃគណះកម្មា
ធិការអចិន្រ្តៃរដ្ឋសភាវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសិទ យកយោបល់ទៅលើពង្រាង
រ​បាយការណ៍ឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការធានារាប់រង
សុខាភិបាលក្នុងដំណាក់កាល២០០៩២០១២និងពង្រាងច្បាប់សុខាភិបាលធ្វើវិសោធ
នកម្មក្នុងរយះពេល២០ឆ្នាំអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការធានារាប់រង
សុខាភិបាលរបស់វៀតណាមត្រូវ​បានសុក្រិដពី១ថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃ។ប៉ុន្តែគោលនយោបាយ
និងច្បាប់ស្តីពីការធានារាប់រងសុខាភិបាលមានកំហិតជាច្រើន។លោកស្រី Bui Thi An សមាជិកាសភាមណ្ឌលហាណូយចាត់ទុកថា៖“ ការងារត្រួតពិនិត្យនិងវាយតំលៃនៅ
ខ្សោយ ដដែល។និងបណ្តាមន្ទីពេទមិនទទួលស្គាល់លទ្ឋផលវិភាគរបស់គ្នាបណ្តាល
ការខូចខាតប្រាក់សំរាប់ប្រជាជន។ខ្ញុំចាត់ទុកថា៖ការងារត្រួតពិនិត្យនិងវាយតំលៃ
ត្រូវអនុវត្តដោយជំហរតម្លាភាពដើម្បីបំរើប្រជាជនដ៍ល្អជាងទៀត៕  “

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ