រង្វាន់ Top ICT វៀតណាមឆ្ពោះទៅនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍របស់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី៤

(VOVWORLD) -នាយប់ថ្ងៃទី១៩កញ្ញានៅទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រារព្វឡើងពិធីGala ប្រគល់រង្វាន់ Top ICT វៀតណាមឆ្នាំ២០១៧ សំដៅលើកតម្កើងបណ្ដាសហគ្រាស 
រង្វាន់ Top ICT វៀតណាមឆ្ពោះទៅនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍របស់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី៤ - ảnh 1រង្វាន់ Top ICT វៀតណាមឆ្ពោះទៅនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍របស់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី៤ 

នាយប់ថ្ងៃទី១៩កញ្ញានៅទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រារព្វឡើងពិធីGala ប្រគល់រង្វាន់ Top ICT វៀតណាមឆ្នាំ២០១៧ សំដៅលើកតម្កើងបណ្ដាសហគ្រាស និងផលិតផល-សេវាកម្មឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា-ទូរគមនាគមន៍ឆ្នើមរបស់ វៀតណាម។មាន៣១សហគ្រាស ផលិតផល-សេវាកម្មឆ្នើមដែលបានលើកសរសើរលើកនេះ។ សហគ្រាសដែលបានប្រគល់រង្វាន់ឆ្នាំនេះ សុទ្ធតែនាំមុខគេអំពីចំណូលពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មានកំរិតកំណើតគិតជាមធ្យមខ្ពស់ពី១០-២៥% បើប្រៀងនឹងឆ្នាំ២០១៥។ ពិសេស សហគ្រាសទាំងនោះបានអះអាងតួនាទីឈានទៅមុខ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសេវាកម្ម ដំណោះស្រាយអំពីsmart , IoT …លៗ នេះជានិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងលើពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ