រាំងស្កាត់ការបត់បង់ ខ្ជះខ្ជាយក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ

(VOVWORLD) - ការរាំងក្ដាត់ស្ថានភាពបត់បង់និងខ្ជះខ្ជាយក្នុងការងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនោះគឺខ្លឹមសារនៃសិក្ខាសាលា online ដោយកាសែត Dai bieu nhan dan (តំណាងប្រជាជន) រៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី១៣ ឧសភា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។
(VOVworld) - ការរាំងក្ដាត់ស្ថានភាពបត់បង់និងខ្ជះខ្ជាយក្នុងការងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនោះគឺខ្លឹមសារនៃសិក្ខាសាលា online ដោយកាសែត Dai bieu nhan dan (តំណាងប្រជាជន) រៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី១៣ ឧសភា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។នៅទីនេះ បណ្ដាតំណាងចាត់ទុកថា ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះគឺចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តដោយព្រមៗគ្នានូវដំណោះស្រាយដូចជា៖អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយឈរលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបផ្សាភ្ជាប់នឹងការងារឃ្លាំមើល ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ ដោះស្រាយឲ្យបានតឹងរឹងករណីអំពើពុករលួយ ព្រមទាំងសិក្សារៀនសូត្របទពិសោធន៍អន្តរជាតិអំពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ