រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសំរេចកែលំអរផ្នែកលោតផ្លោះអភិវឌ្ឍន៍

រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសំរេចកែលំអរផ្នែកលោតផ្លោះអភិវឌ្ឍន៍ - ảnh 1
រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសំរេចកែលំអរផ្នែកលោតផ្លោះអភិវឌ្ឍន៍ (VOV)

        Vovworld-រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសំរេចកែលំអរផ្នែកលោត​ផ្លោះ​
អភិវឌ្ឍន៍។ តាមសេចក្តីសំរេចនេះ ការកែលំអរផ្នែកលោតផ្លោះអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងនោះ
​បង្កើន​វិនិយោគកសាងថ្មីសំណង់ហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ប្រមូលផ្ដុំ
​វិនិយោគទៅលើគំរោងការណ៍គមនាគមន៍តភ្ជាប់គំរោងការណ៍អភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ
សមុទ្រព្រលានយន្តហោះនិងគំរោងការធានាសុខុមាលភាពសង្គមសំដៅលើក
​កំពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅសំរាប់ប្រជាជន។ ទន្ទឹមនឹងនោះអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាង
​ខ្លាំងក្លា​ទំនើបភាវូបនីយកម្មសេវាកម្ម logistics សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
​ទូរគមនាគម។ បន្តអាទិភាពចលនាប្រភពកំលាំងសង្គមសំរាប់អភិវឌ្ឍន៍ប្រភព​
ធនធាន​មនុស្ស ពិសេសគឺអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់បំរើឲ្យ​
សំណូមពរឧស្សាហូបនីយកម្មសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីផ្នែកជ្រើស
​រើស​បណ្ដុះបណ្ដាលលើកកំពស់សមត្ថភាពជំនាញជួរមន្ត្រីរដ្ឋការផ្សាភ្ជាប់នឹង​ការ​
ងារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងកសាងសុក្រិដ្ឋរូបសណ្ឋានរដ្ឋអំណាចអេលិចត្រូនិក​
ដល់ឆ្នាំ២០២០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ