រដ្ឋាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋឆែកទប់ស្កាត់សេណារីយ៊ូរ Czexit

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៧ មិនា រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឆែក លោក Andrej Babis បានឯកភាពអំពីការធ្វើឡើងគំរោងច្បាប់ថ្មីអំពីការបោះប្រជាមតិសំដៅដាក់ចេញការកំណត់ថ្មីត្បិតត្បៀតថែមទៀតប្រសិនបើ
ចងដំណើរការបោះឆ្នោតទាក់ទិនដល់ការដែលឆែកអាចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬ Czexit។ 
រដ្ឋាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋឆែកទប់ស្កាត់សេណារីយ៊ូរ Czexit  - ảnh 1 រដ្ឋាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋឆែកទប់ស្កាត់សេណារីយ៊ូរ Czexit 

នាថ្ងៃទី ២៧ មិនា រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឆែក លោក Andrej Babis បានឯកភាពអំពីការធ្វើឡើងគំរោងច្បាប់ថ្មីអំពីការបោះប្រជាមតិសំដៅដាក់ ចេញការកំណត់ថ្មីត្បិតត្បៀតថែមទៀតប្រសិនបើចងដំណើរការបោះឆ្នោតទាក់ ទិនដល់ការដែលឆែកអាចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬ Czexit។ តាមនោះ គំរោងច្បាប់កំណត់ថា៖ ដើម្បីរៀបចំការបោះប្រជាមតិនៅប្រទេសនេះ អង្គការ បំផុសត្រូវប្រមូលចុះហត្ថលេខាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ៨៥០ ពាន់ ហើយ រាល់បញ្ហាត្រូវទទួលបានការគាំទ្ររបស់បរិមាណអ្នកបោះឆ្នោតហួសពីពាក់កណ្ដាលដែលពេញលេញលក្ខ័ណ្ឌទៅបោះឆ្នោត។ ប្រជាពករដ្ឋមិនអាចសម្រេច បញ្ហាទាក់ទិនដល់ការកំណត់ច្បាប់ សិទ្ធិសេរីភាពនិងសារវ័ន្ត ថវិការរដ្ឋ ពន្ធ ការបោះឆ្នោតនិងលើកលែងអ្នកកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះប្រជាមតិទេ។ គំរោងច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ជូនឡើងរដ្ឋសភាដើម្បីបណ្ដាសមាជិកសភាពិភាក្សា៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ