រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានអនុម័តលើផែនការកសាង Aleppo ឡើងវិញ

រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានអនុម័តលើផែនការកសាង Aleppo ឡើងវិញ - ảnh 1
រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានអនុម័តលើផែនការកសាង Aleppo ឡើងវិញ

          (VOV)_រដ្ឋាភិបាលស៊ីរី នាថ្ងៃទី៧មករា បានអនុម័តលើផែនការស្ដារឡើងវិញ 
បណ្ដាសេវាកម្ម ផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងសន្តិសុខក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលត្រូវ​បំផ្លាញ
ដោយសង្គ្រាម។ រដ្ឋាភិបាលមានផែនការបន្តផ្គត់ផ្គងអគ្គីសនី ទឹកនិង​ឥន្ធនះ ដើម្បី
ជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនស្ដារស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅឡើងវិញ។ ក្រៅពីនោះ​រដ្ឋាភិបាលមាន
គំរោងការណ៍ស្ដាឡើងវិញ វិស័យឧស្សាហកម្មស្នូលនៅ Aleppo មុនសង្គ្រាម ទីក្រុងនេះ
ជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម​របស់ស៊ីរី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ