រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចោទប្រកាន់កាសែត “Guardian” ពីការលុបចោលឯកសារផ្តល់ដោយ Edward Snowden

រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចោទប្រកាន់កាសែត “Guardian” ពីការលុបចោលឯកសារផ្តល់ដោយ Edward Snowden  - ảnh 1
អគ្គនិពន្ធនាយករបស់កាសែត “Guardian”
(រូបថតៈ Reuters)


(VOVworld)-រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់កាសែត “Guardian” ពីការលុបចោល
រាល់ឯកាសារទាក់ទិនដល់សេចក្តីសន្តិសុខសម្ងាត់របស់អាមេរិក ដោយ Edward Snowden
បង្ហើប ប្រសិនជាមិនចង់ត្រូវប្តឹងទៅតុលាការ។ អគ្គនិពន្ធនាយករបស់ កាសែតពោលខាង
លើលោក Alan Rusbridgerឲ្យដឹងថា ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ អង់គ្លេសបានមកដល់ទីភ្នាក់ងា
របស់កាសែត “Guardian” ដើម្បីលុបចោលឯក​សារមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់បាន
ខ្លឹមសារឡើយ។ ជំនាញការ២នាក់របស់ស្ថាប័នព័ត៌មានចារកម្មអង់គ្លេសបានមកឃ្លំាមើល
រឿងរ៉ាវពោលខាងលើ  ប៉ុន្តែលោក Rusbridger អះអាងថា មិនបានដឹងពីមុនអំពីរឿងនេះ
ទេ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ