រដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសអាមេរិកសន្យាពង្រឹងផ្នែកការទូតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ

(VOVWORLD) - រដ្ឋមន្ត្រីការបទេសថ្មីរបស់អាមេរិក លោក Mike Pompeo បានសន្យានឹង ប្រើប្រាស់ប្រកដោយប្រសិទ្ធភាពមធ្យោបាយការទូតដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភប្រធានាធិប តី លោក Donald Trump ទទួលឲ្យបាន «លទ្ធផលចាំបាច់សំរាប់ប្រទេស អាមេរិក»។ 
រដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសអាមេរិកសន្យាពង្រឹងផ្នែកការទូតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ - ảnh 1 រដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសអាមេរិកសន្យាពង្រឹងផ្នែកការទូតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការបទេសថ្មីរបស់អាមេរិក លោក Mike Pompeo បានសន្យានឹង ប្រើប្រាស់ប្រកដោយប្រសិទ្ធភាពមធ្យោបាយការទូតដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភប្រធានាធិប តី លោក Donald Trump ទទួលឲ្យបាន «លទ្ធផលចាំបាច់សំរាប់ប្រទេស អាមេរិក»។ នាថ្ងៃទី ១ ឧសភា ថ្លែងមតិជាលើកដំបូងនៅក្រសួងកាបរទេសគិត តាំងពីការទទួលដំណែងរដ្ឋមន្ត្រី  Pompeo បានអះអាងថា៖ ប្រទេសអាមេរិក នឹងមិនអាចទទួលឲ្យបានបណ្ដាគោលដៅជាតិ ប្រសិនបើ ខ្វះខាតគោលនយោ បាយការទូតរបស់អាមេរិកក៏ដូចជារបស់ប្រធានាធិបតី លោក Donald Trump លើ ទ្រង់ទ្រាយសកលលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ