រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Ngo Xuan Lich ទទួលជួបជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Ha Nam

រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Ngo Xuan Lich ទទួលជួបជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Ha Nam - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស វៀតណាម លោក Ngo Xuan Lich បានអញើញជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំ Ngoc Son ស្រុក Kim Bang

(VOVworld)-អនុវត្តកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើក
ទី ២ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ នាថ្ងៃទី២៥វិច្ឆិកា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រ
ទេស វៀតណាម លោក Ngo Xuan Lich បានរួមជាមួយក្រុមសមាជិកសភាខេត្ត Ha
Nam ទៅជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំ Ngoc Son ស្រុក Kim Bang និង
នៅទី ក្រុង Phu Ly ខេត្ត Ha Nam។​នៅទីនេះ លោក Ngo Xuan Lich បានផ្តល់ចម្លើយ
លើ បញ្ហាមួយចំនួន​និងទទួលយករាល់មតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតព្រមទាំងស្នើឲ្យស្ថា
ប័នមាន សមត្ថកិច្ចនានារបស់ខេត្ត Ha Nam ដោះស្រាយបញ្ហាក្រោមឧិវាត។ លោក
 Ngo Xuan Lich ក៏បានជូនដំណឹងជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម សន្តិសុខការពារជាតិរបស់ពិភពលោក តំបន់និងក្នុងប្រទេសផ្ទាល់
 ដោយទស្សនៈមុន ក៏ដូចជាក្រោយរបស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាមគឺរក្សាឯករាជ្យ
 អធិបតេយ្យភាព​ បូរភាព ដែនដី រក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព ស្ថិរភាពដើម្បីកសាង
ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ