រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាប់ហ្កានីស្ថាន

បញ្ជប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌា នាថ្ងៃទី ៧ មិថុនា រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក
Leon Panetta បានមកដល់អាប់ហ្គានីស្ថាន។ នារសៀលថ្ងៃដ៏ដែល លោក Panetta បាន
ជួបចរចារជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាប់ហ្គានីស្ថាន Abdul Rahim Wardak ជួប
ជាមួយមេបញ្ជាការបណ្ដាកងកំលាំងរបស់ អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិចខាងជើង (NATO) ប្រចាំនៅអាប់ហ្គានីស្ថាន ឧត្តមសេនីយ៍ John Allen ដើម្បីពិភាក្សារអំពី ដំណើរ ផ្ទេប្រគល់
សិទ្ធិគ្រប់គ្រងសន្តិសុខទៅឲ្យកងទ័ពនិងប៉ូលីសនៃប្រទេសនេះ។ លោក Panetta បាន
ឲ្យដឹងថា៖ លោកចង់ឲ្យស្តាប់បណ្ដាការវាយតំលៃអំពីសភាពការណ៍បង្កើន វាយប្រហារ
ប៉ះបោកើតឡើង ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ក៏ដូចជា ផែនការដក់ទ័ពចេញពីអាប់ហ្គានីស្ថាន។
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ប្រទេសអាមេរិកនៅ អាប់ហ្គានីស្ថានប្រព្រឹកទៅ
ក្នុងកាលៈទេសៈ អំពើហឹង្សារ កើតឡើងដោយឥតឈប់ឈរក្នុងប្រទេសនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ