រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលីប៊ីដាក់ពាក្យលាលែងពីដំណែង

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលីប៊ីដាក់ពាក្យលាលែងពីដំណែង  - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលីប៊ី លោក Mohammed Khalifa Al Sheikh (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៨ សីហា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលីប៊ី លោក Mohammed Khalifa
Al Sheikh បានដាក់ពាក្យលាលែងពីដំណែង ដោយសារ រាល់ការខ្វែងគំនិតជាមួយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះ លោក Ali Zeidan។ លោក Mohammed Khalifa Al Sheikh បានដាក់ពាក្យលាលែងពីដំណែងជូន គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាលីប៊ីសំដៅប្រឆាំង
ជំទាស់ចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់ រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាចូលក្នុងការងារធ្វើរបស់
លោក។ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីបានទទួលស្គាល់ការដាក់ពាក្យលាលែងពីដំណែង
របស់រដ្ឋមន្ត្រី Mohammed Khalifa Al Sheikh ប៉ុន្តែ មិនឲ្យដឹងព័ត៌មានលំអិតទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ