រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាមជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី

(VOV)_នាយប់ថ្ងៃទី៥ មិថុនា នៅសិង្ហបុរី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម លោក Hoang Tuan Anh បានជួបសន្ទនាជាមួយ​ប្រធានាធិ
បតី​សិង្ហបុរី លោក Tony Tan Keng Yam និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី​ លោក Lǐ Xiǎn
lóng
។​ លោក រដ្ឋមន្ត្រី Hoang Tuan Anh បានជូនដំណឹងចំពោះ​ថ្នាក់ដឹក​នាំសិង្ហបុរី 
អំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមកីឡាវៀតណាមចូលរួម Sea Games 28 និងកម្មវិធីផ្សព្វ
ផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាមនៅសិង្ហបុរីទៀតផង។  ​នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លោក 
Lǐ Xiǎnlóng មានគោលបំណងថា៖ ​នឹងជំរុញថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
វប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ អោយ​សមស្របជាមួយទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រ
រវាងសិង្ហបុរីនិងវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ