រដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកព្រះរាជវង្សានុវង្សរាប់សិបនាក់របស់អារ៉ាប់ប៊ីសាអ៊ូឌីតត្រូវបាន ចាប់ខ្លួន

(VOVWORLD) - ថ្ងៃទី ៥ វិច្ឆិកា កាណាល់ទូរទស្សន៍ Al Arabiya របស់អារ៉ាប់ប៊ី សាអ៊ូឌីតបានជូនដំណឹងថា៖ ប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចំនួន ៤ រូប សមាជិកព្រះរាជវង្សានុវង្សចំនួន ១១ រូបរួមជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរាប់សិបនាក់ក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ 
រដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកព្រះរាជវង្សានុវង្សរាប់សិបនាក់របស់អារ៉ាប់ប៊ីសាអ៊ូឌីតត្រូវបាន ចាប់ខ្លួន - ảnh 1 ព្រះរាជទាយាទ   Mohammed bin Salman 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៥ វិច្ឆិកា កាណាល់ទូរទស្សន៍ Al Arabiya របស់អារ៉ាប់ប៊ី សាអ៊ូឌីតបានជូនដំណឹងថា៖ ប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចំនួន ៤ រូប សមាជិកព្រះរាជវង្សានុវង្សចំនួន ១១ រូបរួមជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរាប់សិបនាក់ក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ គណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ អារ៉ាប់ប៊ីសាអ៊ូឌីតបានដំណើរការចាប់ឃុំខ្លួនទាំងនេះពោលខាងលើ ប៉ុន្តែ មិនជូនដំណឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកចាប់ខ្លួនទេ។ គណៈកម្មាធិការនេះទើបនឹងត្រូវបានបង្កើតតាមអនុក្រិត្យនាថ្ងៃទី ៤ វិច្ឆិកា ដែលព្រះរាជទាយាទ   Mohammed bin Salman ដឹកនាំ។ អនុក្រិត្យបានលើកច្បាស់ថា៖ អ្នកអំពើពុកលរួយនឹងត្រូវបានកាត់ទោស ហើយអារ៉ាប់ប៊ីសាអ៊ូឌីតនឹងមិនអាចស្ថិតស្ថេរបានប្រសិនបើនៅសេសសល់ស្ថានភាពអំពើពុករលួយ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ