រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុG7ទទួលបានការស្រុះចិត្តគំនិតអំពីការកាត់បន្ថយបំណុលសាធារណនិងឧិនភាពថវិកា

រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុG7ទទួលបានការស្រុះចិត្តគំនិតអំពីការកាត់បន្ថយបំណុលសាធារណនិងឧិនភាពថវិកា - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុG7ទទួលបានការស្រុះចិត្តគំនិតអំពីការកាត់
បន្ថយបំណុល សាធារណនិងឧិនភាពថវិកា(រូបថតៈ Reuters)


(VOVworld)-រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់លោក Volfgang Schaeuble បានឲ្យដឹង ថា បណ្តារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលនៃក្រុមខឿនសេដ្ឋកិច្ច
ឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍន៍ (G7) ទទួលបានការស្រុះចិត្តគំនិតចំពោះរាល់វិធានការ កាត់បន្ថយបំណុលសាធារណៈនិងឧិនភាពថវិការ ក៏ដូចជាបណ្តាគោលដៅ ជម្រុញ
កំណើនចីរភាព។ ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសិទកាសែតបញ្ឈប់សន្និសីទពោល ខាងលើ
លោក Schaeuble បានលើកច្បាស់ថា ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុម G7 ទទួល បានការស្រុះ
ចិត្តគំនិត ក្នុងការបន្តលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លា ការកែទម្រង់ រចនាសម្ព័ន្ធ
ខឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសជាច្រើន។​តាមនោះ ប្រទេស G7 នីមួយៗ នឹងកសាង
ជាជំហានៗយន្តការកាត់បន្ថយភាពខុសប្លែកគ្នា សំដៅបង្កើតវិធាន ការត្រួតពិនិត្យ
អន្តរប្រទេស ពីនោះទើបរាំងស្កាត់បានស្ថានភាពក្លេងបន្លំតម្លៃនិងពន្ធ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ