រដ្ឋវៀតណាមបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ជួយអ្នកនេសាទច្បាមជាប់សមុទ្រ

(VOVworld)-“រួមដៃជួយអ្នកនេសាទច្បាមជាប់សមុទ្រ ពង្រីកសក្កានុភាពនិងប្រៀប ខ្លាំងដើម្បីជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពអំពីសេដ្ឋកិច្ច នយោ​បាយសង្គម ស្ថិរភាពអំពីសន្តិសុខការពារជាតិ” ជាសារនៃកម្មវិធីធានាសន្តិសុខ សង្គមដែលបាន
ប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្ត Quang Ngai នាថ្ងៃទី៧មិនា។

        ថ្លែងមតិបើកកម្មវិធី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិវៀតណាម លោក Nguyen Van
Binh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតអំពី
យន្តការ គោលនយោបាយពិសេស សម្រាប់ជួយអ្នកនេសាទនឹងនរចិត្តច្បាមជាប់
សមុទ្រ រួមចំណែកការពាររឹងមាំអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុ ប្រ
ទេសព្រមទាំងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រវៀតណាម។ លោក
Nguyen Van Binh មានប្រសាសន៍ថា៖

        “ផ្នែកធនាគារសន្យារួមដំណើរជាមួយអ្នកនេសាទ បន្តចំណាយប្រភពដើម ទុនអនុគ្រោះសម្រាប់ប្រជានេសាទអនុវត្តនូវសុបិនដំឡើងនាវាធំៗដើម្បីច្បាម ជាប់
សមុទ្រ នាំមកនូវភាពសម្បូធូរធារឲ្យបុគ្គលផ្ទាល់និងប្រទេសជាតិ។ រួមជាមួយ គ្នា
នោះត្រូវបង្កើនយុទ្ធសាស្រ្តប្រជាជនទាំងមូលការពារសមុទ្រ រួមចំណែកក្នុង កិច្ចការ
ពាររឹងមាំបូរណភាពដែនដី ដែនសមុទ្រមាតុប្រទេស”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ