រដ្ឋសភាបញ្ចប់សកម្មភាពពិភាក្សាអំពីការងារយុត្តិធម៌

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី៧វិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាអំពីការងារបង្ការ ប្រឆាំងបទល្មើស ការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៧។
រដ្ឋសភាបញ្ចប់សកម្មភាពពិភាក្សាអំពីការងារយុត្តិធម៌ - ảnh 1

រដ្ឋសភាបញ្ចប់សកម្មភាពពិភាក្សាអំពីការងារយុត្តិធម៌

នាព្រឹកថ្ងៃទី៧វិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាអំពីការងារបង្ការ ប្រឆាំងបទល្មើស ការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៧។

          ក្នុងសម័យប្រជុំពិភាក្សាពេលព្រឹកថ្ងៃនេះ បណ្ដាសមាជិកសភាបានពិភាក្សាដ៏ស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហាទាក់ទិនជាច្រើន ក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌។

          ក៏ក្នុងព្រឹកថ្ងៃដដែល តំណាងផ្នែកនគរបាល អាយ្យការ និងតុលាកាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរដ្ឋសភាស្ដីអំពីបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកបោះឆ្នោតយកចិត្តុឲទុកដាក់ជាច្រើន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ