រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគំរោងការណ៏ច្បាប់មេធាវី​​នឹងគំរោងការណ៏ច្បាប់សហករ(ធ្វើវិសោធ នកម្ម)

រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគំរោងការណ៏ច្បាប់មេធាវី​​នឹងគំរោងការណ៏ច្បាប់សហករ(ធ្វើវិសោធ នកម្ម)  - ảnh 1
រដ្ឋសភាផ្តល់មតិអំពិគំរោងការណ៏ច្បាប់សហករ(រូបថត៖​Internet)
Vovworld- ​ពេលរសៀលថ្ងៃទី​១៩មិថុនា ក្រោមអធីបតីភាពរបស់អនុប្រធាន
រដ្ឋសភា​Uong Chu Luu​ រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគំរោងការណ៏ច្បាប់មេធាវី​(ធ្វើវិ
សោធនកម្ម)។មតិជាច្រើនស្នើបន្ថែមរយះពេលបណ្តុះបណ្តាលមុខរបរ មេធាវីពី​
៦​ខែដល់១២ខែទៀត។លោក  Truong Trong Nghia សមាជិកសភា ទីក្រុងហូជិមិញ
ចាត់ទុកថា៖ ចំពោះការដែលមន្រ្តីរដ្ឋការ បុគ្គលឹករដ្ឋ​ធ្វើមុខរបរមេធាវី យើងខ្ញុំគាំទ្រ
ចំពោះការអនុញ្ញាតិឲ្យបណ្តាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានធ្វើមុខរបរនេះ។ការដែលសហព័ន្ធ
មេធាវីវៀតណាមផ្តល់ប័ណ្ឌមេធាវី​​ ជួយដល់ការធ្វើមុខរបរមេធាវី​មានភាពព្រមៗ
គ្នានឹងឯកភាព។​នឹងការធ្វើមុខរបរមេធាវីនៅឯបរទេសក៏ងាយ ស្រួលជាងផង។    
     ព្រឹកថ្ងៃដដែល​ក្រោមអធិបតីភាពរបស់អនុប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Thi Kim Ngan ​រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីគំរោងការណ៏ច្បាប់សហករ(ធ្វើវិសោធ នកម្ម)។ មតិនានា
សុទ្ធតែអះអាងថា៖អត្តចរិតរបស់សហករគឺខុសពីអង្គភាព អាជីវកម្មនៅចំណុច
គោលដៅបង្កើត​ ទំនាក់ទំនងកម្មសិទ្ធ​ ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋ កិច្ច។ល។​នឹងមតិ១ចំនួន
ស្នើឲ្យលុបចោលជំពូកស្តីពីសម្ព័ន្ធភាពសហករ។ លោក   Le Dac Lam​ សមាជិក
សភាខែត្រ Binh Thuan​ លើកមតិដូច្នេះ លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច​​​ សហករមិនរួមវិភាគ
ទានប៉ុន្មានទេ ​តែមានចរិត ប្រសិទ្ធភាពសង្គមខ្ពស់។ពីការពិតជាក់ស្តែងសរឲ្យ
ឃើញថា៖សកម្មភាពសហករបានបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពសង្គម​រួមចំណែក
បណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាជីវះ ដោះស្រាយការងារធ្វើ​បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់
សមាជិក។ ខ្ញុំឯកភាពទាំង ស្រុងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លើលនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ