រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចាត់តាំងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌ

រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចាត់តាំងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌ - ảnh 1
រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចាត់តាំងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌ (VOV)


        Vovworld-នាថ្ងៃទី១៩មិថុនា រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សានៅសាលប្រជុំស្ដីពី​សេចក្តី
ព្រាងច្បាប់ចាត់តាំងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទ័ណ្ឌ។

  បណ្ដាសមាជិកសភាបានស្នើរបំពេញបន្ថែមសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតបទល្មើស
ភេរវកម្ម​បទជួយឧបត្ថម្ភភេរវកម្មសំរាប់ស្ថាប័នសន្តិសុខស៊ើបអង្កេត។​ ការបំពេញ​
បន្ថែមការកំណត់ត្រួតពិនិត្យនេសាទ ស្ថាប័នពន្ធ គណៈកម្មាធិការហ៊ុនរដ្ឋជា​ស្ថាប័ន
ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យដំណើរការសកម្មភាពស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនជាខ្លឹមសារ
ត្រូវបានផ្តោតទៅលើក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចាត់តាំងស៊ើបអង្កេតនិងគំរោងច្បាប់
បណ្ដឹង​ព្រហ្មទណ្ឌវិសោធនកម្ម។ ដើម្បីទប់ស្កាត់តស៊ូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជា
មួយ​ប្រភេទបទល្មើសរត់ពន្ធទំនិញក្លែងក្លាយរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា លោក Tran
Ngoc Vinh សមាជិកសភាមណ្ឌល Hai Phong បានរួមមតិថា៖

        “នាពេលកន្លងមក ក្រសួងនគរបាលបានបង្កើតស្នងការប៉ូលីសប្រឆាំងបទ
​ល្មើសរត់ពន្ធដោយសមត្ថកិច្ចបង្កាប្រឆាំងប្រភេទបទល្មើសរត់ពន្ធទំនិញក្លែងក្លាយ
ទំនិញត្រូវហាមឃាត់ក្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនទាន់បំពេញបន្ថែមសមត្ថកិច្ច
​ស៊ើបអង្កេតបណ្ដឹងនិងផាក់ពិន័យការរំលោភរដ្ឋបាល។ ហេតុនេះហើយយើង​ខ្ញុំ​
ស្នើរគណៈតាក់តែងត្រូវបំពេញបន្ថែមសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតបណ្ដឹងទៅក្នុង​
សមត្ថកិច្ចភារកិច្ចរស់ស្នងការប៉ូលីសបង្កាប្ររឆាំងរត់ពន្ធក្នុងច្បាប់ចាត់តាំងសា្ថប័ន
ស៊ើបអង្គេតព្រហ្មទ័ណ្ឌនិងធ្វើវិសោធនកម្ម។”

        នាព្រឹកថ្ងៃដដែល​រដ្ឋសភាដំណើរការអនុម័តលើច្បាប់ចាត់តាំង​រដ្ឋាភិបាល
​(វិសោធនកម្ម)និងច្បាប់ចាត់តាំងរដ្ឋអំណាចដំបន់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ