រដ្ឋសភាពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បរិហារ(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ខែឧសភា រដ្ឋសភាបានធ្វើការនៅសាលប្រជុំដោយពិភាក្សាលើខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលមានមតិខ្វែងគំនិតនៃច្បាប់បរិហារ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ 
រដ្ឋសភាពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បរិហារ(ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ảnh 1រដ្ឋសភាពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បរិហារ 

សេចក្តីព្រាងច្បាប់បរិហារ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ ធ្វើការបកស្រាយនូវច្បាប់បរិហារនៅសាល ប្រជុំ ប្រធានគណៈកម្មការច្បាប់របស់រដ្ឋសភា លោក Nguyen Khac Dinh បានឲ្យដឹងថា៖ សេចក្តីព្រាងនេះកំពុងបានស្រាវជ្រាវដើម្បីបំពេញបន្ថែមវិធីធ្វើ បរិហារតាមរយៈសំបុត្រអេឡិចត្រូនិក ។ លោក Dinh បានឲ្យដឹងថា៖

“គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាឃើញថា ការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងបរិហារ គឺសំដៅសន្និដ្ឋានថា កម្រិតរំលោភច្បាប់យ៉ាងដូចម្ត៉េច។ តាមនោះទើបមានមូលដ្ឋាន ដើម្បីមានចំណាត់ការសម្រាប់អ្នករំលោភច្បាប់។ ការដោះស្រាយសម្រាប់អ្នករំ លោភច្បាប់គឺអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ជំនាញ” ៕    

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ