រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធារាសាស្ត្រ

(VOVWORLD) -
រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធារាសាស្ត្រ - ảnh 1 រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធារាសាស្ត្រ

បន្តសម័យប្រជុំលើកទិ៣ រដ្ឋសភា វៀត ណាមនីតិកាលទី១៤នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ មិថុ នាសមាជិកសភាបន្តពិភាក្សានៅសាលប្រជុំស្ដីអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃគំ រោង ច្បាប់ធារាសាស្ត្រ។ តាមរយៈការពិភាក្សានោះ គំរោងច្បាប់ធារាសាស្ត្រត្រូវបានកែសម្រួលតាមទិស៖រដ្ឋវិនិ យោគកសាងសំណងធារាសាស្ត្រសំខាន់ពិសេស សំណង់ធារាសាស្ត្រធំៗ សំណង់ពិបាកប្រមូលកម្លាំងសង្គមសំណង់បំរើ ការងារការពារជាតិសន្តិសុខសំណង់សំរាប់ជនរួមជាតិជាជនជាតិ ភាគតិច។ តាមនោះ នឹងពង្រីកបានតួនាទីស្នូលរបស់រដ្ឋ ក្នុងការធានាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ដើម្បីជំរុញប្រទេសវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើប នាឆ្នាំ២០២០ ហើយប្រមូលផ្តុំបានកម្លាំងសង្គមចូលក្នុងកិច្ចការនេះទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ