រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ផ្លូវដែក(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ផ្លូវដែក(ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ảnh 1
រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ផ្លូវដែក(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា បណ្ដាសមាជិកសភា បានធ្វើការនៅ​សាលប្រជុំ ពិ
ភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ផ្លូវដែក (ធ្វើវិសោធនកម្ម) និងពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ស្ដីអំ
ពីការអនុវត្តពិសោធផ្តល់ទិដ្ឋាការអេឡិកត្រូនិក សំរាប់​ជនបរទេសឆ្លងដែនចូលមកវៀត
ណាម។

          នាពេលព្រឹក បណ្ដាអង្គសន្និសីទបាននាំចេញបញ្ហានៅសេសសល់ ក្នុងរយៈពេល
កន្លងទៅរបស់ផ្នែកផ្លូវដែក ពិសេសគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកហួសសម័យ។ ​ទន្ទឹម
នឹងនោះ អង្គសន្និសីទជាច្រើនក៏បានស្នើអោយត្រូវកំណត់ច្បាស់ និង​គ្រប់គ្រាន់ថែម
ទៀត ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកផ្លូវដែក ពិសេសគឺការ​វិនិយោគ​ដើម្បីនាំផ្នែកគមនាគមន៍
នេះកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ