រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីច្បាប់ផ្ទេរប្រគល់បច្ចេកវិទ្យា(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

(VOVWORLD) -បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២មិថុនា សមាជិកសភាបានស្ដាប់របាយការណ៍អត្ថាធិប្បាយ ទទួលយក កែសម្រួលគំរោងច្បាប់ផ្ទេរប្រគល់បច្ចេកវិទ្យា (ធ្វើវិសោធនកម្ម) និងពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃគំរោងច្បាប់នេះ។
រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីច្បាប់ផ្ទេរប្រគល់បច្ចេកវិទ្យា(ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ảnh 1 រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីច្បាប់ផ្ទេរប្រគល់បច្ចេកវិទ្យា(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២មិថុនា សមាជិកសភាបានស្ដាប់របាយការណ៍អត្ថាធិប្បាយ ទទួលយក កែសម្រួលគំរោងច្បាប់ផ្ទេរប្រគល់បច្ចេកវិទ្យា (ធ្វើវិសោធនកម្ម) និងពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃគំរោងច្បាប់នេះ។ នារសៀលថ្ងៃដដែល សមាជិករដ្ឋសភាបានស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយ ទទួលយក កែសម្រូលគំរោងច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់សព្វាវុធនិងឧបករណ៍ជំនួយ និងពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀតនៃគំរោងច្បាប់នេះដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ