រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាល(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាល(ធ្វើវិសោធនកម្ម) - ảnh 1
រដ្ឋសភាបោះឆ្នោតអនុម័តច្បា់ចាត់តាំងរដ្ឋសភា (ធ្វើវិសោធនកម្ម)
 រូបថតៈ TTXVN

(VOVworld)-នាពេលរសៀលថ្ងៃទី២១វិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គ
នៅសាលប្រជុំ សំដៅពិភាគ្សាអំពីពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាល(ធ្វើវិ
សោធនកម្ម)។ នៅទីនេះ សមាជិក សមាជិកាសភាសុទ្ធតែអះអាងនូវភាព ចំាបាច់
ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាល សំដៅជំនះពុះពារលើ
បណ្តាកំហិត និងបន្តសុក្រិដយន្តការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល​ នាយករដ្ឋ
មន្ត្រី រដ្ឋាភិបាល។ ប៉ុន្តែ សមជិក សមាជិការសភានានាក៏បានចាត់ទុកដែរថា ពង្រាង
ច្បាប់នេះ ត្រូវច្បាមជាប់គោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣ ដោយកំណត់អំពី
ការចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាល។ បណ្តាតំណាងក៏បានស្នើរថា ពង្រាងច្បាប់នេះត្រូវមាន
ការកំណត់អំពីការបែងចែកសិទ្ធិអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាល ជាមួយរដ្ឋអំណាចតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ