រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីគំរោងការណ៏ច្បាប់ថាមពលអគ្គីសនី

រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីគំរោងការណ៏ច្បាប់ថាមពលអគ្គីសនី - ảnh 1
(Image:Internet)
Vovworld- ព្រឹកថ្ងៃទី​២០​មិថុនា​រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងការណ៏ថាមពល អគ្គីសនី(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។មតិភាគច្រើនឯកភាពនឹងផែនការអភិវឌ្ឌ្យថា មពល
អគ្គីសនីជាតិ។ មតិ​ខ្លះសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ផ្នែកអគ្គីសនីនៅមានភាពផ្តាច់ មុខ។នៅ
តំបន់ព្រៃភ្នំ​ តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល ការកំណត់ឲ្យគណះកម្មា ធិការប្រជាជន
បណ្តាខែត្រសំរេច​កំណត់ថ្លៃអគ្គីសនីដោយឈរលើមូលដ្ឋានបំពេញសោហ៊ុយ
មានចំណេញសមហេតុសមផលឲ្យអង្គភាពថាមពលអគ្គីសនី​គឺជាប្រការលំបាក
ចំពោះបណ្តាខែត្រ។ មានមតិខ្លះស្នើ ថា៖ចំពោះសំណង់​គំរោងការណ៏វិនិយោគ
ថ្មីរបស់ផ្នែកអគ្គីសនី​ត្រូវជ្រើសរើសបច្ចេកវិជ្ជាទំនើប​ បោះបង់ចោលសំភារះ
ចាស់​ៗជាជំហានៗ។​លោកស្រី Hoang Thi To Nga សមាជីកសភាខែត្រ Nam Dinh​
លើកមតិថា៖ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបំពេញបន្ថែមយ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិនឹងកាតព្វ
កិច្ចរបស់អតិថិជនប្រើប្រាស់អគ្គីសនី។ខ្ញុំស្នើវិនិយោគឲ្យផ្នែកឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភ
អគ្គីសនី គ្រឿងយន្តអគ្គីសនី។សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក៏ត្រូវការសម្តែង នូវភាពច្បាស់
លាស់រវាងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងសិទ្ធិស្វយ័តក្នុងអាជីវកម្មរបស់ បណ្តាអង្គភាពអាជី
កម្ម។        
 រីឯលោកNguyen Thanh Phuong សមាជីកសភាទីក្រុង  Can Tho ចាត់ទុកថា៖
   ខ្ញុំស្នើថា៖រដ្ឋត្រូវការមានគោលនយោបាយសកម្មជាងទៀត​​ផ្ទេរតំលៃ អគ្គីសនី
ទៅជាយន្តកាទីផ្សារយ៉ាងឆាប់ៗ​ពីព្រោះ​តាមផែនការ ដល់ឆ្នាំ​២០២២​​វៀត
ណាមទើបអនុវត្តតំលៃអគ្គីសនីលក់រាយប្រកួតប្រជែង        ពេលរសៀលថ្ងៃដដែលរដ្ឋសភាដំណើរការបោះឆ្នោតអនុម័តលើច្បាប់ចំនួន​៥
 រួមមាន៖ច្បាប់តំលៃ​ ច្បាប់សហជីព(ធ្វើវិសោធនកម្ម)​ ច្បាប់កោសល្យវិច័យ​យុត្តិធម៏
 ច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំច្បាប់​នឹងច្បាប់វិនិច្ឆ័យបទល្មើសរដ្ឋបាល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ