រដ្ឋសភាវៀតណាមធ្វើការពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមច្បាប់ប្រតិបត្តិទោសព្រហ្មទណ្ឌ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ធ្នូ នៅ ទីក្រុង Buon Ma Thuat ខេត្ត Dak Lak បានប្រព្រឹ្តត្តិទៅសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រធានបទ "ទិសដៅជាសារវន្តមួយចំនួននៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមមានត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ ប្រតិបត្តិទោសព្រហ្មទណ្ឌ"។
រដ្ឋសភាវៀតណាមធ្វើការពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមច្បាប់ប្រតិបត្តិទោសព្រហ្មទណ្ឌ - ảnh 1 រដ្ឋសភាវៀតណាមធ្វើការពិភាក្សាអំពី
ការធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមច្បាប់ប្រតិបត្តិទោសព្រហ្មទណ្ឌ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ធ្នូ នៅ ទីក្រុង Buon Ma Thuat ខេត្ត Dak Lak បានប្រព្រឹ្តត្តិទៅសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រធានបទ "ទិសដៅជាសារវន្តមួយចំនួននៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមមានត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ ប្រតិបត្តិទោសព្រហ្មទណ្ឌ"។ នៅទីនេះ អង្គប្រជុំបានវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីទស្សនៈផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអំពីទិសដៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យសមស្រប។

រាល់មតិវាយតម្លៃរបស់អង្គប្រជុំនឹងជាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រ និងជាក់ស្ដែង ហើយជួយឲ្យស្ថាប័នតាក់តែងច្បាប់ក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថែមទៀតនូវបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយក្នុងគម្រោងច្បាប់ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការតាក់តែង និងពិនិត្យឡើងវិញនូវគម្រោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រមួយចំនួននៃច្បាប់ប្រតិបត្តិទោសព្រហ្មទណ្ឌ ដែលនឹងត្រូវបានរដ្ឋសភាផ្ដល់មតិនៅសម័យប្រជុំលើកទី៥ ហើយអនុម័តនៅសម័យប្រជុំលើកទី ៦៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ